Ανώδυνες μη επεμβατικές τεχνικές, εγχειρήσεις με μικρές τομές και πολλές φορές χωρίς αναισθησία