Ρομποτική κολεκτομή

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μια επανάσταση στον τομέα της Ιατρικής και το πεδίο εφαρμογής της διευρύνεται συνεχώς. Στις μέρες μας η ρομποτική κολεκτομή συμβάλλει με τεράστια επιτυχία στην αντιμετώπιση παθήσεων του εντέρου, των οποίων τα συμπτώματα δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των ασθενών.

Τι είναι η ρομποτική κολεκτομή;

Η χειρουργική επέμβαση της κολεκτομής είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρο ή τμήμα του παχέος εντέρου. Οι παθήσεις που προσβάλλουν τμήματα του παχέος εντέρου μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπισή τους η επέμβαση εκλογής είναι η κολεκτομή. Μετά την αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος του εντέρου τα υγιή μέρη του εντέρου επανασυνδέονται μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται αναστόμωση. Σε περιπτώσεις κακοήθειας, εκτός από την αναστόμωση, η επέμβαση συνοδεύεται και από λεμφαδενικό καθαρισμό.

Η ανοικτή κολεκτομή έχει αντικατασταθεί από την λαπαροσκοπική κολεκτομή εδώ και κάποια χρόνια. Όμως, τα τελευταία χρόνια η είσοδος της ρομποτικής χειρουργικής στο ιατρικό προσκήνιο ήταν καθοριστική. Η διαφορά της ρομποτικής κολεκτομής σε σχέση με την ανοικτή ή λαπαροσκοπική επέμβαση είναι ότι πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ρομπότ. Πρόκειται για μια σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που επιτρέπει στον χειρουργό να χειρουργεί με ακρίβεια, προσφέροντας στον ασθενή την ταχύτερη δυνατή αποκαταστάση.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται;

Η ρομποτική κολεκτομή εφαρμόζεται σε περιστατικά όπου εφαρμόζεται και η συμβατική κολεκτομή. Ειδικότερα, οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αυτή τη χειρουργική επέμβαση είναι οι κάτωθι:

Επίσης, η επέμβαση της κολεκτομής μπορεί να διενεργηθεί και προληπτικά σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν πολλές πιθανότητες εμφάνισης κακοήθειας. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να εφαρμοστεί σε ασθενείς με προκαρκινικούς πολύποδες ή με σύνδρομο Lynch.

Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η ρομποτική κολεκτομή;

Η ρομποτική κολεκτομή, όπως και κάθε ρομποτική επέμβαση, πραγματοποιείται με τον χειρουργό, όχι πάνω από τον ασθενή. Ειδικότερα, ο χειρουργός κάθεται στη ρομποτική κονσόλα και χειρουργεί μέσω των ρομποτικών βραχιόνων. Οι ρομποτικοί βραχίονες εκτελούν τις κινήσεις του χειρουργού με  εξαιρετική ακρίβεια, εκμηδενίζοντας τον φυσικό τρόμο των χεριών.

Επίσης, ο χειρουργός βλέπει το χειρουργικό πεδίο μέσω μιας κάμερας υψηλής ευκρίνειας μεγεθυμένο έως και 10 φορές. Μέσω της ρομποτικής κολεκτομής οι αναστομώσεις και ο λεμφαδενικός καθαρισμός πραγματοποιούνται από τον χειρουργό ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσω μικρών οπών, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 10 χιλιοστά.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής κολεκτομής σε σχέση με τη συμβατική κολεκτομή;

Η ρομποτική κολεκτομή πρόκειται στην ουσία για την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής κολεκτομής. Έτσι, τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής εντοπίζονται και στη ρομποτική. Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής κολεκτομής είναι τα κάτωθι:

  • Μικρότερη απώλεια αίματος
  • Μικρότερο μετεγχειρητικό τραύμα
  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
  • Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
  • Μείωση πιθανοτήτων εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών
  • Αμεσότερη επαναφορά  της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου
  • Απουσία λοιμώξεων του χειρουργικού τραύματος

Επίσης, ο χειρουργός με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δύσβατα σημεία, αποφεύγοντας τον τραυματισμό των παρακείμενων ιστών. Ο Γενικός Χειρουργός Δημήτριος Γιάλβαλης είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος στην Ελάχιστα επεμβατική & Ρομποτική Χειρουργική και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διενέργεια κολεκτομών με όλες τις παραπάνω μεθόδους. Ο ιατρός έχει πραγματοποιήσει πολλές επεμβάσεις  για την αντιμετώπιση προβλημάτων του

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό