Ρομποτική χειρουργική Βουβωνοκήλης με το σύστημα Da Vinci Xi

Ρομποτική Βουβωνοκήλη

Εάν έχετε διαγνωσθεί με βουβωνοκήλη και ο θεράπων ιατρός σας έχει συστήσει την αποκατάστασή της, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αποτελεί πλέον μια επέμβαση ρουτίνας για τους περισσότερους γενικούς χειρουργούς. Η βουβωνοκήλη αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή κήλης (~75%) που εμφανίζεται στους άνδρες. Πλέον, εκτός της κλασσικής μεθόδου με ανοιχτό χειρουργείο ή λαπαροσκοπική αφαίρεση, παρέχεται και η λύση της ρομποτικής τεχνικής. Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μια επανάσταση της γενικής χειρουργικής, αφού η χρήση της συνεχώς διευρύνεται. Η ρομποτική χειρουργική βουβωνοκήλης εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά σε ασθενείς που χρήζουν θεραπείας.


Πού μοιάζει και που διαφέρει η ρομποτική χειρουργική βουβωνοκήλης σε σχέση με τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση;

Η ρομποτική χειρουργική της βουβωνοκήλης είναι μια νεότερη τεχνική για την αποκατάσταση των κηλών. Η μέθοδος αυτή αρχίζει να κερδίζει έδαφος τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς οι επεμβάσεις που γίνονται με το ρομποτικό σύστημα ολοένα και αυξάνονται. Όπως και στη λαπαροσκοπική χειρουργική, η ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιεί μια ενδοσκοπική κάμερα. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στην περίπτωση της ρομποτικής η κάμερα που χρησιμοποιείται είναι υψηλής ευκρίνειας 3D. Έτσι, ο γιατρός έχει μεγιστοποιημένη εικόνα του εσωτερικού του σώματος σας, σε αντίθεση με τη λαπαροσκοπική μέθοδο.  Πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνει μικρές τομές, φούσκωμα της κοιλιάς με αέριο και προβολή του εσωτερικού της κοιλιάς σε οθόνες τηλεόρασης.

Ωστόσο, στη ρομποτική χειρουργική, ο ειδικευμένος σε ρομποτικά συστήματα χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα μακριά, αλλά δίπλα στον ασθενή.  Μέσω της κονσόλας, ο χειρουργός χειρίζεται όλα τα ρομποτικά εργαλεία και παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω ειδικής οθόνης. Το Ρομποτικό σύστημα βρίσκεται πάνω από τον ασθενή και σε αυτό προσαρμόζονται τα μικροσκοπικά εργαλεία.

Με το τελευταίας εξέλιξης τέταρτης γενιάς σύστημα  Da Vinci Xi, κάθε κίνηση του χεριού του χειρουργού αντιστοιχεί και σε αντίστοιχη κίνηση των εργαλείων του. Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται με απόλυτη ακρίβεια από τους ρομποτικούς βραχίονες, μηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους.

Με τη χρήση της Ρομποτικής τεχνικής μπορούν να αποκατασταθούν όλες οι βουβωνοκήλες κάθε μεγέθους και με αντίστοιχες με τις λαπαροσκοπικές τεχνικές δηλαδή την rTAPP και rTEP, όπως ακριβώς τις έχουμε περιγράψει.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα έχει η ρομποτική χειρουργική βουβωνοκήλης συγκριτικά με τη λαπαροσκοπική τεχνική;

Μια από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής είναι η εξαιρετικής ευκρίνειας τρισδιάστατη εικόνα της περιοχήςτου χειρουργού από το σημείο διενέργειας της επέμβασης, έναντι των δισδιάστατων εικόνων της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ακόμα η άνεση σε 360ο των κινήσεων των ρομποτικών εργαλείων, προσθέτει μια επιπλέον ευχέρεια και ακρίβεια στις ενέργειες που γίνονται και άρα στην αποτελεσματικότητα. Οι επεμβάσεις αυτές παρότι είναι τεχνικά απαιτητικές, με το ρομποτικό σύστημα γίνονται απλούστερα.

Άλλα οφέλη της χειρουργικής ρομποτικής κήλης περιλαμβάνουν :

  • Ο χειρουργός μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να χρησιμοποιήσει ράμματα για να ράψει ιστό και πλέγματα μέσα στην κοιλιά κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  • Μπορεί να υπάρχει λιγότερος πόνος μετά από αυτή τη ρομποτική επέμβαση κήλης σε σύγκριση με την ανοιχτή ή την λαπαροσκοπική τεχνική. Η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου είναι βαρύνουσας σημασίας για τον ασθενή.
  • Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.
  • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό, αφού οι τομές μέσα από τις οποίες χειρουργούν τα εργαλεία είναι μικρές.

Ποιες άλλες κήλες αντιμετωπίζονται ρομποτικά;

Η ρομποτική χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί και στην αντιμετώπιση και άλλων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Πιο συγκεκριμένα,  με τη ρομποτική χειρουργική μπορούν να αποκατασταθούν τα παρακάτω είδη κήλης:

Ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιάλβαλης δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε νέα χειρουργική τεχνική. Έτσι, το 2013 πιστοποιήθηκε με Μάστερ στην Ελάχιστα επεμβατική & Ρομποτική Χειρουργική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2016 πιστοποιήθηκε στη χρήση της Ρομποτικής κονσόλας Da Vinci S, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2021 στη χρήση της τελευταίας γενιάς Ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi, από το ORSI academy στο Βέλγιο. Επικοινωνήστε μαζί μας και πληροφορηθείτε περαιτέρω από τον ιατρό για τη ρομποτική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό