Ρομποτική επινεφριδεκτομή

Στις μέρες μας η αντιμετώπιση των όγκων του επινεφριδίου που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης αντιμετωπίζονται εύκολα και άμεσα. Η ρομποτική επινεφριδεκτομή είναι ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια μας, για να πραγματοποιήσουμε με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο, αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, την αφαίρεση όγκων των επινεφριδίων.

Τι είναι η ρομποτική επινεφριδεκτομή;

Η ρομποτική επινεφριδεκτομή είναι μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εντοπισμού όγκου στα επινεφρίδια. Μέχρι και σήμερα η πλέον διαδεδομένη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή (να μπει το link πάλι εδώ). Η ρομποτική επινεφριδεκτομή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ρομποτικού συστήματος και πρόκειται για την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής μεθόδου. Όλες οι δυσκολίες που τυχόν συναντούμε μέχρι σήμερα κατά την επέμβαση της επινεφριδεκτομής, μπορούν να ξεπεραστούν με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος.

Τι είναι τα επινεφρίδια;

Τα επινεφρίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και ανήκουν στους βασικούς ενδοκρινείς αδένες. Είναι δύο στον αριθμό, βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς και παράγουν ορμόνες που ευθύνονται για μια σειρά από δράσεις του οργανισμού μας.

Δυστυχώς, τα επινεφρίδια εκδηλώνουν παθήσεις που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης. Οι παθήσεις των επινεφριδίων που  πρέπει να αντιμετωπιστούν χειρουργικά είναι οι παρακάτω:

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ρομποτική επινεφριδεκτομή;

Η επέμβαση της ρομποτικής επινεφριδεκτομής εφαρμόζεται κυρίως στα παρακάτω περιστατικά:

 • Μεταστατικός κακοήθης όγκος
 • Αδενώματα επινεφριδίων
 • Καλοήθης υπερπλασία του επινεφριδίου (άνω των 4 εκατοστών)

Πώς πραγματοποιείται η ρομποτική επινεφριδεκτομή;

Η επέμβαση της ρομποτικής επινεφριδεκτομής πραγματοποιείται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία. Η διάρκεια της επέμβασης ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή, όμως σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τις 3 ώρες.

Όλη η επέμβαση πραγματοποιείται μέσα από 3-4 μικρές τομές που δεν ξεπερνούν το ένα εκατοστό. Στη συνέχεια, η κοιλιά του ασθενούς γεμίζει με διοξείδιο του άνθρακα,  διευκολύνοντας τον χειρουργό, αφού έτσι εξασφαλίζεται περισσότερος χώρος. Ο χειρουργός δεν χειρουργεί πάνω από τον ασθενή, αλλά βρίσκεται πάνω από μια ρομποτική κονσόλα, από όπου ελέγχει τους ρομποτικούς βραχίονες.

Οι ρομποτικοί βραχίονες πραγματοποιούν με απόλυτη ακρίβεια τις κινήσεις του χειρουργού, καθώς η ευελιξία που έχουν του επιτρέπουν κινήσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το ανθρώπινο χέρι. Τέλος, το μεγεθυμένο χειρουργικό πεδίο εξασφαλίζει στον χειρουργό την καλύτερη δυνατή οπτική του, διευκολύνοντάς τον κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ρομποτική επινεφριδεκτομή: Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Η χειρουργική των επινεφριδίων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμη και όταν η αφαίρεση των επινεφριδίων πραγματοποιούταν με ανοικτή επινεφριδεκτομή, ο χειρουργός θα έπρεπε να ήταν εξαιρετικά έμπειρος και εξειδικευμένος. Η ιδιαίτερη ανατομική θέση των επινεφριδίων δυσκολεύει την προσέγγισή τους. Η εύκολη προσέγγιση των επινεφριδίων είναι ίσως το βασικότερο πλεονέκτημα της ρομποτικής επινεφριδεκτομής. Τα ειδικά σχεδιασμένα ρομποτικά εργαλεία κινούνται ακριβώς όπως το ανθρώπινο χέρι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι πιο σταθερά. Έτσι, αποκλείεται ο τραυματισμός των γειτονικών οργάνων.

Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα της ρομποτικής μεθόδου είναι η τρισδιάστατη και μεγεθυμένη κατά 10-15 φορές εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Η λεπτομερής εικόνα σε συνδυασμό με την απόλυτη ακρίβεια που προσφέρουν τα ρομποτικά εργαλεία προσφέρουν ένα άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές.

Εκτός των παραπάνω, η ρομποτική χειρουργική διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα μιας ελάχιστα επεμβατικής επέμβασης όπως:

 • Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες
 • Ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των μικρών τομών
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με το τραύμα
 • Ελαχιστοποίηση πιθανοτήτων εκδήλωσης μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας

Σε ποιους ασθενείς αντενδείκνυται η εφαρμογή της ρομποτικής επινεφριδεκτομής;

Κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να υποβληθούν στη χειρουργική επέμβαση της ρομποτικής επινεφριδεκτομής. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούν να υποβληθούν ασθενείς που:

 • Έχουν πραγματοποιήσει πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.
 • Αντιμετωπίζουν  σοβαρές πνευμονολογικές ή/και καρδιολογικές παθήσεις.
 • Είναι παχύσαρκοι.
 • Αντιμετωπίζουν αιματολογικά προβλήματα.

Ο Γενικός Χειρουργός ΔημήτριοςΓιάλβαλης, με εξειδίκευση στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επινεφριδίων. Γνωρίζοντας εν τω βάθει την παθολογία των ενδοκρινών αδένων είναι ο πλέον κατάλληλος για την υπόδειξη της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό