Γενική Χειρουργική

Πλαστική αποκατάσταση κοιλιοκήλης, βουβωνοκήλης, μηροκήλης

Η κλασσική ανοικτή τεχνική, ανεξάρτητα από τον τύπο της κήλης που αντιμετωπίζουμε χειρουργικά, αποτελεί ακόμα την πλέον διαδεδομένη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο αποκατάστασης διεθνώς.

Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό γενική, επισκληρίδιο, ραχιαία ή και περιοχική αναισθησία ανάλογα με την περίπτωση και τον ασθενή. Διενεργείται με μια τομή πάνω από το σημείο της κήλης, ανεύρεση του σάκου και του περιεχομένου της κήλης και επιστροφή του ενδοκοιλιακά. Κατόπιν τοποθετείται πλέγμα για ενίσχυση του χάσματος, το οποίο στηρίζεται συνήθως με ράμματα, με μεταλλικά κλιπς ή με ειδική κόλλα.

Ανάλογα με τον τύπο της κήλης το πλέγμα τοποθετείται ενδοκοιλιακά, κάτω από τους μυς ή πάνω από τις περιτονίες. Η διαδικασία επούλωσης αρχίζει με την ανάπτυξη ινώδους ιστού μέσα και γύρω από το πλέγμα αμέσως μετά την τοποθέτησή του, ενσωματώνοντάς το ουσιαστικά στους γύρω ιστούς.

Ο ασθενής είναι σε θέση να κινητοποιηθεί άμεσα μετά την επέμβαση, με έλεγχο του πόνου με συνήθη παυσίπονα και πλήρη ανάρρωση ανάλογα με την περίπτωση της κήλης από λίγες μέρες μέχρι 1 εβδομάδα.

Η τεχνική εφαρμόζεται σε όλες τις κοιλιοκήλες με τις εξής διαφορές:• Στις Βουβωνοκήλες χρησιμοποιείται χαμηλού βάρους προσχηματισμένο ή όχι πλέγμα που τοποθετείται στο έδαφος του βουβωνικού πόρου και εάν κρίνεται απαραίτητο τοποθετείται και βύσμα για ενίσχυση του έσω στομίου. Κατόπιν τοποθετούνται μερικά ράμματα ή κόλλα περιμετρικά του πλέγματος.

• Στις μηροκήλες προτιμάται η τοποθέτηση μαλακού πλέγματος με την μορφή βύσματος στο μηριαίο κανάλι. Αυτό ενσωματώνεται στο στόμιο του και ελαττώνει τον κίνδυνο υποτροπής (σε σχέση με την απλή συρραφή που γινόταν παλαιότερα).

• Στις ομφαλοκήλες και επιγαστρικές κήλες το πλέγμα πρέπει να τοποθετείται κάτω από το χάσμα και πάνω από το περιτόναιο ή και ενδοκοιλιακά. Όταν τοποθετείται πάνω από την περιτονία υπάρχει αποδεδειγμένα αυξημένος κίνδυνος υποτροπής, αλλά και φλεγμονής ή συλλογής υγρού στο υποδόριο.

• Στις μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες είναι πολύ σημαντική η χρήση πλέγματος, αλλά και το σωστό σημείο τοποθέτησής του στο κοιλιακό τοίχωμα (συνήθως προπεριτοναικά ή ενδοκοιλιακά).

κηλη 2

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό