Γενική Χειρουργική

Περιεδρικό Συρίγγιο

Τι είναι τα περιεδρικά συρίγγια;

Τα περιεδρικά συρίγγια είναι συχνά το αποτέλεσμα ταυτόχρονου ή προϋπάρχοντος περιεδρικού αποστήματος. Από την άλλη πλευρά, ένα περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς την παρουσία περιεδρικού αποστήματος. Όμως, το 50% των ασθενών με περιεδρικά αποστήματα θα έχουν και περιεδρικό συρίγγιο.

Ταξινόμηση περιεδρικών συριγγίων

Μια βασική ταξινόμηση των περιεδρικών συριγγίων είναι η παρακάτω:

 • Απλά ή πολύπλοκα: ανάλογα εάν πρόκειται για ένα απλό συριγγώδη πόρο ή έναν με πολύπλοκες διασυνδέσεις
 • Χαμηλά ή υψηλά: ανάλογα με την θέση τους σε σχέση με τον έσω σφιγκτήρα και έξω σφιγκτήρα

Έτσι, μια πιο λεπτομερής κατάταξή τους είναι η παρακάτω:

 • Επιφανειακό συρίγγιο
 • Ενδοσφιγκτηριακό συρίγγιο
 • Διασφιγκτηριακό συρίγγιο
 • Υπερσφιγκτηριακό συρίγγιο
 • Εξωσφιγκτηριακό συρίγγιο

Ως προς το επίπεδο συχνότητας, τα ενδοσφιγκτηριακά είναι τα πιο συχνά και τα εξωσφιγκτηριακά τα πιο σπάνια. Η παραπάνω ταξινόμηση ουσιαστικά βοηθά τους χειρουργούς για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής επιλογής. Οι ασθενείς με συρίγγια συχνά αναφέρουν στο ατομικό τους ιστορικό, προηγηθείσα παροχέτευση περιεδρικού αποστήματος.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στους ασθενείς με περιεδρικό συρίγγιο είναι τα κάτωθι:

 • Περιπρωκτικός πόνος
 • Εκροή πύου από οπή του δέρματος πέριξ του πρωκτού
 • Ερεθισμός του περιπρωκτικού δέρματος
 • Αίμα από το ορθό

Περιεδρικό συρίγγιο: Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης;

Το περιεδρικό συρίγγιο αναπτύσσεται, όταν ένα περιεδρικό απόστημα παροχετεύεται αυτόματα ή όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Επίσης, μπορεί να προκληθεί από παθήσεις του εντέρου όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Η συγκεκριμένη πάθηση συνδέεται με την εμφάνιση περιεδρικού συριγγίου. Επίσης, η εμφάνισή τους μπορεί να οφείλεται σε εκκολπωματίτιδα ή στη νόσο Crohn. Οι ασθενείς με συστηματικά νοσήματα που προκαλούν εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνισή τους (π.χ. ασθενείς με HIV). Τέλος, ένα περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας κάποιου τραυματισμού ή λόγω προηγούμενων επεμβάσεων στην περιοχή του ορθού ή του πρωκτού.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Κατά την κλινική εξέταση του ορθού ανευρίσκεται ένα εξωτερικό άνοιγμα στο περιπρωκτικό δέρμα, από το οποίο εκρέει πύο ή κόπρανα. Η παρουσία κοκκιωματώδους ιστού στην οπή του δέρματος, υποδηλώνει ένα καλά εγκατεστημένο συρίγγιο. Μερικά συρίγγια κλείνουν από μόνα τους αλλά προσωρινά, γι’ αυτό και η διάγνωσή τους είναι δύσκολη.

Σήμερα με την βοήθεια του ενδοορθικού υπερήχου δύο και τριών διαστάσεων, έχουμε στα χέρια μας ένα πιο αποτελεσματικό απεικονιστικό εργαλείο. Ο ενδοορθρικός υπέρηχος συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανεύρεση της πορείας ενός περιεδρικού συριγγίου.  Τέλος, ο ενδοορθικός υπέρηχος μπορεί να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη χορήγηση οξυζενέ μέσα στο συρίγγιο.

Επίσης, σε πολύπλοκες περιπτώσεις η μαγνητική τομογραφία πυέλου μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια μέχρι 90% την πορεία του συριγγίου, ενώ η αξονική τομογραφία είναι πιο χρήσιμη στις οξείες περιπτώσεις με ταυτόχρονη παρουσία αποστήματος.

Περιεδρικό συρίγγιο & Χειρουργικές θεραπείες

Ακόμη και σήμερα τα περισσότερα περιεδρικά συρίγγια χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση, διότι δεν μπορούν να κλείσουν από μόνα τους. Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ανάλογα με την ταξινόμηση και τη βαρύτητα των συριγγίων.

Στα απλά περιεδρικά συρίγγια γίνεται η κλασσική διάνοιξη (fistulotomy) σε όλο το μήκος του συριγγίου, από το έξω στόμιο του (δέρμα) μέχρι το έσω (ορθό). Έτσι, δημιουργείται ένα αυλάκι το οποίο το αφήνουμε να κλείσει μόνο του. Η τεχνική αυτή έχει μακροχρόνια αποτελέσματα και μεγάλα ποσοστά επιτυχίας (92-97%). Όμως μια από τις σοβαρές επιπλοκές της μεθόδου είναι η ακράτεια, αφού οι ίνες του σφιγκτήρα του πρωκτού κόβονται κατά την επέμβαση.

Υπάρχουν για αυτό τον λόγο και μια σειρά άλλες τεχνικές που μπορούν να συνδυαστούν με την διάνοιξη του συριγγίου, που δεν περιλαμβάνουν διατομή των ινών του σφιγκτήρα:

 • Έγχυση Κόλλας ινώδους
 • Τοποθέτηση Βύσματος
 • Προωθητικός ενδοορθικός βλεννογονικός κρημνός
 • Τοποθέτηση Seton

Όπως είπαμε και παραπάνω εάν ο πόρος του συριγγίου περνά μέσα από τους σφιγκτήρες, τότε δεν θα πρέπει να επιλεχθεί η κλασσική διάνοιξή του (fistulotomy).

Περιεδρικό συρίγγιο: Υπάρχει κάποια προσωρινή μέθοδος;

Μια προσωρινή εναλλακτική μέθοδος, είναι η τοποθέτηση ενός κομματιού καουτσούκ, ενός ράμματος (Seton) ή παροχέτευσης, διαμέσου όλου του μήκους του συριγγώδους πόρου. Τα άκρα του δένονται εξωτερικά σχηματίζοντας ένα δακτυλίδι γύρω από τον πρωκτό που περιλαμβάνει τον συριγγώδη πόρο.

Αυτό μπορεί να μείνει για 8 – 12 εβδομάδες, με σκοπό να προσφέρει ελεγχόμενη παροχέτευση του συριγγίου.  Έτσι, επιτρέπεται  η ύφεση της φλεγμονής και η σταδιακή αντικατάσταση του συριγγώδους πόρου από ινώδη ιστό. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως η τοποθέτηση Seton μπορεί να αποτελέσει και την μόνιμη θεραπεία ενός συριγγίου και να παραμείνει τον ασθενή έως και αρκετούς μήνες, με ανα περιόδους σφίξιμό του γύρω από τους ιστούς που περιβάλλουν το συρίγγιο (Cutting Seton).

Η τεχνική αυτή δεν προκαλεί πόνο και δεν έχει άλλες παρενέργειες. Μόλις η περιπρωκτική φλεγμονή υφεθεί και σχηματιστεί ένας νέος ινώδης πόρος, τότε μπορεί κανείς να εφαρμόσει μια από τις πιο μόνιμες χειρουργικές τεχνικές που περιγράφονται πιο πάνω.

Η τεχνική τοποθέτησης Seton χρησιμοποιείται κυρίως σε ασθενείς με περιπρωκτικά συρίγγια λόγω νόσου του Crohn και πάντα συμπληρωματικά με την συντηρητική θεραπεία.

Υπάρχουν επιπλοκές;

Συνήθεις επιπλοκές χειρουργικής αποκατάστασης περιπρωκτικών συριγγίων είναι:

 • Μετεγχειρητική φλεγμονή της περιοχής
 • Ακράτεια κοπράνων
 • Υποτροπή του συριγγίου, όπου ακόμα και μετά από την κλασσική διάνοιξη (fistulotomy) το ποσοστό υποτροπής είναι 21%, ενώ για όλες τις τεχνικές φθάνει μέχρι το 68%.

Είναι ολοφάνερο ότι η θεραπεία των περιπρωκτικών συριγγίων είναι δύσκολη και περίπλοκη. Επομένως, για αυτό το λόγο θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή και την περίπτωση.

Ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιάλβαλης γνωρίζοντας εν τω βάθει την παθολογία του πρωκτού και του ορθού και έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά επεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει τη θεραπεία εκλογής για το πρόβλημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με το περιεδρικό συρίγγιο και την αντιμετώπισή του.

 • Απλά ή πολύπλοκα. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά εάν αποτελεί απλό συριγγώδη πόρο ή πόρο με πολύπλοκες διασυνδέσεις.
 • Χαμηλά ή ψηλά, διασφιγκτηριακά ή εξωσφιγκτηριακά. Προσδιορίζονται ανάλογα την θέση τους με τον έσω και έξω σφιγκτήρα και το βάθος του έσω στομίου εντός του ορθού.

 • Αίμα από τον πρωκτό
 • Περιπρωκτικό πόνο
 • Εκροή πύου ή εντερικού περιεχομένου ή αίματος από το δερματικό στόμιο
 • Ερεθισμό περιπρωκτικού δέρματος
 • Πυρετός

 

Το περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να προκληθεί λόγω ύπαρξης ενός περιεδρικού αποστήματος το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Επίσης, προκαλείται λόγω διάφορων παθήσεων στο έντερο π.χ. φλεγμονώδης νόσος του εντέρου.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:

 • Τραυματισμός περιπρωκτικής χώρας
 • Φλεγμονές περιπρωκτικής χώρας
 • Προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία για καρκίνο πρωκτού

Η κλινική εξέταση του ορθού ορισμένες φορές είναι δύσκολη, καθώς, ορισμένα συρίγγια κλείνουν από μόνα τους. Η σωστή διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου πραγματοποιείται αρχικά με ορθοσκόπηση στο ιατρείο και συνήθως η λήψη μαγνητικής τομογραφίας πυέλου ή και η αξονικής τομογραφίας. Σε  πολύπλοκα συρίγγια σημαντική είναι η βοήθεια του  ενδοορθικού υπερήχου 2 ή 3 διαστάσεων.

 

Τα περιεδρικά συρίγγια τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να κλείσουν από μόνα τους και γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπισή τους. Στα απλά (που δεν περνούν δια των σφιγκτήρων) περιεδρικά συρίγγια πραγματοποιείται κλασσική διάνοιξη σε όλο το μήκος του συριγγίου. Άλλες χειρουργικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι οι εξής:

 • Έγχυση κόλλας ινώδους
 • Τοποθέτηση seton
 • Προωθητικός ενδοορθικός βλεννογονικός κρημνός
 • Επέμβαση LIFT

 • Ακράτεια κοπράνων
 • Μετεγχειρητική φλεγμονή
 • Υποτροπή συριγγίου

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό