Περιεδρικό απόστημα

Τι ορίζεται ως περιεδρικό απόστημα;

Το περιεδρικό απόστημα αποτελεί εκδήλωση φλεγμονής στην ορθροπρωκτική περιοχή. Η φλεγμονή αυτή προκαλείται από την απόφραξη των πρωκτικών αδένων και πρόκειται για μια κατάσταση αρκετά επώδυνη. Εάν το περιεδρικό απόστημα αφεθεί χωρίς θεραπεία, τότε προκαλείται το περιεδρικό συρίγγιο, μια κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Ποια είναι τα είδη των περιεδρικών αποστημάτων;

Το περιεδρικό απόστημα κατηγοριοποιείται ανάλογα με το σημείο εμφάνισής του. Ειδικότερα, τα περιεδρικά αποστήματα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Περιπρωκτικά: είναι επιφανειακά αποστήματα και βρίσκονται κάτω από το περιπρωκτικό δέρμα ή τον βλενογόννο του πρωκτού.
 • Διασφιγκτηριακά ή ενδοσφιγκτηριακά: τα αποστήματα αυτά εντοπίζονται μεταξύ του έσω και του έξω σφιγκτήρα.
 • Υπερσφιγκτηριακά: τα περιεδρικά αποστήματα αυτά εμφανίζονται εντός της μικρής πυέλου.
 • Ευθυσχιακά ή ισχιοορθικά: πρόκειται για τα πιο συχνά περιεδρικά αποστήματα και εντοπίζονται εξωτερικά του σφιγκτηριακού μηχανισμού

Ποια είναι τα αίτια πρόκλησης ενός περιεδρικού αποστήματος;

Αν και είναι αρκετά συχνά, η ακριβής αιτιολογία πρόκλησής τους εντοπίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το περιεδρικό απόστημα είναι αποτέλεσμα κάποιας βακτηριακής λοίμωξης. Επίσης, για την εμφάνισή του έχουν κατηγοριοποιηθεί παράγοντες όπως:

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται το περιεδρικό απόστημα;

Τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται το περιεδρικό απόστημα μοιάζουν με αυτά που εμφανίζει οποιαδήποτε φλεγμονή. Ειδικότερα, το περιεδρικό απόστημα εμφανίζεται ξαφνικά και η συμπτωματολογία του περιλαμβάνει:

 • Έντονο πόνο στην περιοχή του πρωκτού που επιδεινώνεται κατά την κίνηση ή κατά τη διάρκεια της κένωσης
 • Οίδημα
 • Ερυθρότητα
 • Υψηλό πυρετό και ρίγη
 • Δυσουρία

Η εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων καθιστά απαραίτητη την επίσκεψη του ασθενούς σε έναν έμπειρο Χειρουργό. Εάν το περιεδρικό απόστημα αφεθεί χωρίς θεραπεία, ενδέχεται να εμφανίσει ακόμη και φαινόμενα σήψης.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση του περιεδρικού αποστήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται από έναν έμπειρο Γενικό Χειρουργό. Αρχικά, λαμβάνεται το ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια ακολουθεί η κλινική εξέτασή του, η οποία περιλαμβάνει και δακτυλική εξέταση. Στο γυναικείο φύλο η δακτυλική εξέταση μπορεί, εκτός από τον πρωκτό, να διενεργηθεί και από τον κόλπο, για τον ακριβή εντοπισμό του αποστήματος.  Η δακτυλική εξέταση πραγματοποιείται για τυχόν εντοπισμό υποβλεννογόνιων αποστημάτων και στη συνέχεια πραγματοποιείται η εξέταση της πρωκτοσκόπησης, η οποία συμβάλλει στην τελική διάγνωση.  Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε:

 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Ορθοσκόπηση
 • Αξονική ή μαγνητική τομογραφία

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπισή του;

Η αντιμετώπιση των περιεδρικών αποστημάτων πραγματοποιείται με τη διάνοιξή τους και την παροχέτευση του πύου. Η παροχέτευση των περιεδρικών αποστημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξαιρετικά έμπειρους χειρουργούς. Εάν η παροχέτευση δεν γίνει σωστά, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες υποτροπής του ή εκδήλωσης ενός περιεδρικού αποστήματος. H διάνοιξη γίνεται με τη μέθοδο της συριγγοτομής, πραγματοποιείται καθαρισμός της κοιλότητας και επιπωματισμός με γάζες υπο γενική αναισθησία.

Ο ασθενής είναι εφικτό να επιστρέψει σχετικά γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες, όμως απαιτούνται καθημερινές αλλαγές του τραύματος και επανεκτίμηση από τον χειρουργό, αφενός για την πρόοδο της επούλωσης και αφετέρου για την τυχόν εμφάνιση συριγγίου, το οποίο είναι ορατό πάντα μετά την φάση της επούλωσης.  

Συμβουλευτείτε τον Γενικό Χειρουργό Δημήτριο Γιάλβαλη σχετικά με  την αντιμετώπιση του περιεδρικού αποστήματος. Ο ιατρός έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς πολλά περιστατικά που σχετίζονται με την παθολογία του πρωκτού, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό