Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή MIVAP

Τι είναι η MIVAP παραθυρεοειδεκτομή;

MIVAP Παραθυρεοειδεκτομή είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αφαίρεσης παραθυρεοειδών αδένων. Η αφαίρεση των παραθυρεοειδών αδένων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού και των όγκων που εμφανίζονται στους παραθυρεοειδείς αδένες. H εγχείρηση πραγματοποιείται μέσα από μια μικρή τομή 2cm, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό και η μετεγχειρητική αποκατάσταση άμεση

Βασίζεται στην ίδια επαναστατική ιδέα, όπως και η MIVAT θυρεοειδεκτομή, χρησιμοποιώντας τα ίδια εξειδικευμένα εργαλεία και κάμερα ενδοσκόπησης υψηλής ευκρίνειας. Έτσι, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, έχοντας στο λαιμό μια μικρή τομή 2cm, που πρακτικά μετά από λίγους μήνες είναι αόρατη.

Η τεχνική MIVAP (Minimally Invasive Video Assisted Parathyroidectomy), ομοίως ξεκίνησε από τον πρωτοπόρο καθηγητή ενδοκρινικής χειρουργικής, στο Πανεπιστήμιο της Πίζας prof. Miccoli το 1997 και έκτοτε πραγματοποιείται σε πολλά κέντρα του εξωτερικού.Ο χειρουργός θυρεοειδή Δημήτρης Γιάλβαλης έχει πιστοποιηθεί σε αυτή την ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική τεχνική, μετά από ατομική εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας, υπό την καθοδήγηση του καθ. Miccoli.

Tι είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός;

Όταν τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι υψηλά, εξαιτίας της υπερέκκρισής της από έναν παραθυρεοειδή αδένα, ο ασθενής εκδηλώνει υπερπαραθυρεοειδισμό. Η αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης οδηγεί στην αύξηση των τιμών ασβεστίου στο αίμα (υπερασβεστιαιμία).

Πώς πραγματοποιείται η παραθυρεοειδεκτομή MIVAP;

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι περίπου 1,5 ώρα. Μετά την επέμβαση ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στο σπίτι του και στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Παραθυρεοειδεκτομή με την τεχνική MIVAP: Ενδείξεις & Αντενδείξεις

Η τεχνική MIVAP ενδείκνυται σε ασθενείς που πληρούν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον ιδανικό υποψήφιο για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού με παραθυρεοειδεκτομή MIVAP είναι τα κάτωθι:

 1. Σποραδική μορφή υπερπαραθυρεοειδισμού.
 2. Προεγχειρητικός εντοπισμός με τουλάχιστον μια απεικονιστική εξέταση μονήρους αδενώματος σε ένα παραθυρεοειδή αδένα.
 3. Ύπαρξη αδένωματος μικρότερο των 3cm, χωρίς υποψία καρκίνου.
 4. Μικρό μέγεθος θυρεοειδούς αδένα και απουσία θυρεοειδίτιδας.

Αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις υπερπαραθυρεοειδισμού, η παραθυρεοειδεκτομή με την τεχνική MIVAP δεν είναι η μέθοδος εκλογής. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη τεχνική δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου:

 1. Υπάρχει αδένωμα  μεγαλύτερο των 3cm
 2. Υπάρχει υποψία παραθυρεοειδικού καρκίνου λόγω της εξαιρετικά υψηλής τιμής PTH
 3. Εντοπίζεται μεγάλος θυρεοειδής αδένας

Παραθυρεοειδεκτομή MIVAP: Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της MIVAP είναι πολλά και αυτά είναι που την καθιστούν ως θεραπεία εκλογής, όπου είναι εφικτό. Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Εξαιρετικά μικρή τομή και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
 2. Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς.
 3. Δυνατότητα αμφοτερόπλευρης διερεύνησης του τραχήλου, εάν κριθεί απαραίτητο από τον χειρουργό.

Πιθανές επιπλοκές της παραθυρεοειδεκτομής MIVAP

H παραθυρεοειδεκτομή με την τεχνική MIVAP είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, όμως όπως κάθε χειρουργική επέμβαση μπορεί να εμφανίσει κάποιες επιπλοκές.  Οι πιθανές επιπλοκές είναι ίδιες με την ανοικτή μέθοδο της παραθυρεοειδεκτομής. Πιο συγκεκριμένα, οι επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Βραχνάδα λόγω βλάβης των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων
 • Αιμορραγία
 • Προσωρινή πτώση επιπέδων ασβεστίου στο αίμα

Τα ποσοστά των όποιων επιπλοκών σχεδόν εκμηδενίζονται, όταν οι επεμβάσεις που αφορούν ενδοκρινείς αδένες, πραγματοποιούνται  από χειρουργούς με εμπειρία στην χειρουργική του τραχήλου.

Ο Γενικός Χειρουργός Δημήτριος Γιάλβαλης είναι εξειδικευμένος χειρουργός ενδοκρινών αδένων και ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνικές αντιμετώπισης της παθολογίας τους. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας για να λάβετε εμπεριστατωμένη γνώμη για την κατάλληλη εξατομικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό