Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

Ογκολογική επινεφριδεκτομή

Προτεινόμενη θεραπεία για τους ασθενείς με επινεφριδικές μάζες που παράγουν αυξημένη ποσότητα ορμονών και για πρωτοπαθείς όγκους του επινεφριδίου, που είναι ύποπτοι για κακοήθεια.

Η ανοικτή ογκολογική επινεφριδεκτομή μπορεί να γίνει με 3 τεχνικές: πρόσθια, οπίσθια και θωρακοκοιλιακή. Στην ιστοσελίδα μας περιγράφουμε την πρώτη τεχνική (δηλ. πρόσθια), που είναι και η πιο συχνή.

Επέμβαση ογκολογικής επινεφριδεκτομής – Πρόσθια Προσπέλαση

Ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι ανάσκελα ή ελαφρά ανασηκωμένος στο πλάι στην μεριά που βρίσκεται το επινεφρίδιο που πρόκειται να αφαιρεθεί. Η τεχνική περιλαμβάνει την διενέργεια μέσης τομής ή καλύτερα μιας υποπλεύριας τομής με επέκταση προς την μέση.

Κατά την επέμβαση, αφαιρείται το πάσχων επινεφρίδιο μαζί με τους γύρω ιστούς (κυτταρολιπώδη ιστό, λεμφαδένες) και με τα τυχόν προσβεβλημένα γύρω όργανα (νεφρός, σπλήνας, τμήμα ήπατος, τμήμα παχέος εντέρου).

Στις επεμβάσεις που αφορούν το αριστερό επινεφρίδιο, κινητοποιούνται ο σπλήνας, το πάγκρεας και συχνά το παχύ έντερο. Στο δεξιό επινεφρίδιο κινητοποιούμε το ήπαρ, το παχύ έντερο και το δωδεκαδάκτυλο.

Πολύ σημαντικό στην βαριά αυτή και εξειδικευμένη επέμβαση, είναι να υπάρχει άμεση πρόσβαση και καλό πεδίο κυρίως γύρω από τα μεγάλα αγγεία (κάτω κοίλη φλέβα, πυλαία φλέβα, αορτή, νεφρικά αγγεία), διότι αφενός ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι μεγάλος και αφετέρου είναι απαραίτητος ο ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός στην πορεία αυτών γύρω από τον όγκο, ο οποίος άλλοτε καταλαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις (έως και 20-25cm στην μεγαλύτερη διάμετρο).

Η ανοικτή πρόσθια ογκολογική επινεφριδεκτομή είναι ιδανική για τους μεγάλους καρκίνους των επινεφριδίων και αποτελεί τη μέθοδο που χρησιμοποιεί και προτιμά ο Δρ. Γιάλβαλης, μιας και ακόμα σε όγκους ύποπτους για κακοήθεια προσφέρει την καλύτερη πρόσβαση για να επιτευχθεί ασφαλής και ριζική επέμβαση.

Επιπλοκές

Γενικά, οι επιπλοκές μιας ανοικτής βαριάς επέμβασης είναι μεγαλύτερες από μια λαπαροσκοπική.

Οι πιο συχνές είναι:

  • Ατελεκτασία ή πνευμονία σε ποσοστό 6%
  • Διαπύηση του τραύματος σε ποσοστό 3%
  • Σπάνια είναι η μετεγχειρητική αιμορραγία
  • Συχνός είναι ο μετεγχειρητικός ειλεός (μια κατάσταση που το έντερο τεμπελιάζει και δεν λειτουργεί φυσιολογικά), ο οποίος όμως λύεται σε μερικές μέρες.
  • Δημιουργία συμφύσεων
  • Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (θρόμβοι που σχηματίζονται στις μεγάλες φλέβες) ή πνευμονική εμβολή. Αυτή η επιπλοκή είναι πιο συχνή σε όγκους που παράγουν κορτιζόλη και στον καρκίνο επινεφριδίων.

Βλάβες στα γειτονικά όργανα

Σπάνια τα αγγεία ή τα όργανα γύρω από το επινεφρίδιο μπορεί να τραυματιστούν.

Στα αριστερά πιο συχνά τραυματίζεται ο σπλήνας σε ποσοστό 1.5%, η ουρά του παγκρέατος και τα νεφρικά αγγεία. Στα δεξιά, το ήπαρ και το δωδεκαδάκτυλο είναι επίσης όργανα που μπορεί να υποστούν κάκωση.

Θυρεοειδεκτομή

Ολική Θυροειδεκτομή

Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός

MIVAT – Ελαχιστα επεμβατικη θυρεοειδεκτομη

Παραθυρεοειδεκτομή

Παραθυροειδεκτομή

Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή MIVAP

Επινεφριδεκτομή

Ογκολογική Επινεφριδεκτομή

Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή

O Δημήτρης Γιάλβαλης, εξειδικευμένος χειρουργός στους ενδοκρινείς αδένες, εφαρμόζει πρωτοποριακές μέθοδους με σκοπό την γρήγορη ανάρρωση εκάστοτε ασθενή αλλά και τον εκμηδενισμό της όποιας πιθανότητας επιπλοκών!

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό