Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Βιοψία Ενδοκοιλιακών Οργάνων

υπό κατασκευή

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Μιλήστε με τον Χειρουργό

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό