Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Τι είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή;

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι η επέμβαση που χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας για την αφαίρεση χολής (χοληδόχου κύστεως).

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που πραγματοποιείται με τη βοήθεια λαπαροσκοπίου (ενός εργαλείου που έχει κάμερα) και μας βοηθά να βλέπουμε μέσα στην κοιλιά. Η αφαίρεση εκτελείται δια μέσου μικρών τομών 2mm στην κοιλιά και με ειδικά εργαλεία.

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται δυσλειτουργίες στη χοληδόχο κύστη (το όργανο στο οποίο αποθηκεύεται η χολή), όπως είναι οι πέτρες ή οι πολύποδες για παράδειγμα.

Παλαιότερα, η αφαίρεση χολής συνηθιζόταν να γίνεται με τη λεγόμενη «ανοικτή μέθοδο». Ωστόσο, οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Χειρουργικής μας επιτρέπει, πλέον, να χρησιμοποιούμε ολοένα και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Στην περίπτωση της αφαίρεσης της χολής μπορούμε πια να λέμε ότι οφείλει να πραγματοποιείται μόνο με την λαπαροσκοπική τεχνική.

ενδεικτικά περιστατικά

Σε ποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεση χολής;

Η αφαίρεση χολής θα κριθεί απολύτως απαραίτητη εξαιτίας διαφόρων λειτουργικών διαταραχών της χοληδόχου κύστης, με πιο χαρακτηριστικές να είναι οι εξής δύο:

 • Πολυποδίαση: Οι πολύποδες στη χολή είναι ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που καθιστά την αφαίρεσή της ως τη μοναδική λύση του προβλήματος. Οι πολύποδες, όποιου τύπου και αν είναι (χοληστερινικοί, φλεγμονώδεις, αδενοματώδεις, αδενομυωματώδεις), πλήττουν κατά κύριο λόγο τον ανδρικό πληθυσμό παρά τον γυναικείο και τις ηλικίες άνω των 45.
 • Λιθίαση της χοληδόχου κύστης: Οι γνωστότερες ως «πέτρες στη χολή» ή αλλιώς χολολιθίαση είναι η τάση του να δημιουργούνται πέτρες στη χοληδόχο κύστη. Τα αίτια εξαιτίας των οποίων δημιουργούνται μπορεί να συνδέονται με κληρονομικούς ή ορμονικούς παράγοντες, ακόμα και με την παχυσαρκία. Ωστόσο, δεν μπορούν να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον λόγο της δημιουργίας τους.

Σε ποια σημεία υπερτερεί η λαπαροσκοπική τεχνική έναντι της ανοικτής μεθόδου;

Ένα πολύ βασικό ερώτημα, που συχνά εκφράζουν οι ασθενείς, σχετίζεται με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η αφαίρεση χολής λαπαροσκοπικά συγκριτικά με την «παραδοσιακή» ανοικτή μέθοδο.

Τα πλεονεκτήματα, λοιπόν, είναι πολλαπλά και αφορούν διάφορους τομείς, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω:

 • Αισθητικό αποτέλεσμα: Από άποψη αισθητικού αποτελέσματος η λαπαροσκόπηση χολής κερδίζει συνεχώς έδαφος. Με τις μόλις 2mm τομές που είναι απαραίτητο να γίνουν κατά την επέμβαση και το πολύ μικρό τραύμα είναι ξεκάθαρο το γιατί πρέπει να προτιμηθεί αυτή η μέθοδος.
 • Μετεγχειρητικός πόνος: Ακόμα και αν το καλύτερο αποτέλεσμα από αισθητικής άποψης δεν είναι το βασικό ζητούμενο του ασθενή, το γεγονός ότι μετά την αφαίρεση χολής λαπαροσκοπικά, ο πόνος μειώνεται στο ελάχιστο είναι σίγουρα σημαντικό. Οι τομές είναι πολύ μικρές αφενός και δεν κόβονται οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος αφετέρου.
 • Νοσηλεία και ανάρρωση: Εξίσου σημαντικό φυσικά είναι και το κεφάλαιο της νοσηλείας. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια, με συνέπεια να μην απαιτείται πολυήμερη νοσηλεία. Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο, αναφορικά με τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών, μειώνεται στο ελάχιστο, καθώς την επόμενη κιόλας ημέρα από την επέμβαση ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του. Αυτόματα, αυτό σημαίνει πως ταχύτερη είναι και η ανάρρωσή του και κατ’ επέκταση η επιστροφή στην καθημερινότητά του, η οποία σχεδόν πάντα είναι εφικτή μετά από λίγες μέρες.

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής;

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τη λαπαροσκοπική αφαίρεση χολής, ώστε να έχετε μία ξεκάθαρη εικόνα της όλης διαδικασίας.

 • Αναισθησία: Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι πως ο ασθενής υποβάλλεται σε γενική αναισθησία.
 • Τομή και αφαίρεση χολής: Ο Χειρουργός κάνει μια μικρή τομή στον ομφαλό και εκεί τοποθετεί ένα ειδικό πλαστικό σωλήνα (trocar) για την είσοδο της κάμερας. Στην κοιλιά εισέρχεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ώστε να φουσκώσει η κοιλιακή κοιλότητα και να δημιουργηθεί χώρος για να μπουν τα εργαλεία για την επέμβαση. Δια μέσου ακόμα 2-3 οπών (2mm) εισέρχονται και τα υπόλοιπα εργαλεία και με την βοήθεια μιας οθόνης υψηλής ευκρίνειας, ο χειρουργός εκτελεί την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως. Η χολή αφαιρείται ολόκληρη, από μια εκ των μικρών οπών (συνήθως μέσα σε μια ειδική σακούλα).
 • Κλείσιμο τομών: Οι τομές κλείνουν με κόλλα ή πλαστική ραφή δίνοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Λαπαροσκόπιο και χρησιμότητα αυτού κατά την επέμβαση για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή: Το λαπαροσκόπιο είναι ένας μεταλλικός σωλήνας που έχει ενσωματωμένη μια κάμερα και που μπαίνει στην κοιλιά δια μέσου μιας μικρής τομής. Ο χειρουργός λαπαροσκόπος, έτσι, μπορεί να βλέπει σε μεγέθυνση (10Χ) την χοληδόχο κύστη σε μια τηλεόραση και να την αφαιρέσει με τη χρήση ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων που μπαίνουν από ακόμα 2-3 μικροσκοπικές τομές.

Πριν και μετά την επέμβαση

Βασικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της εγχείρησης για αφαίρεση χολής, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, παίζει τόσο η προετοιμασία όσο και οι κινήσεις μετά την ολοκλήρωσή της.

Τι προετοιμασία χρειάζεται, λοιπόν, πριν την επέμβαση λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής;

Ακολουθούν κάποιες βασικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να τηρήσει κατά γράμμα κάθε ασθενής, που πρόκειται να υποβληθεί σε αφαίρεση χολής:

 • Δίαιτα: Όσον αφορά το τι μπορείτε να καταναλώσετε και πότε, συστήνεται 2 με 3 ημέρες πριν από την επέμβαση να ακολουθήσετε μια ελαφρά δίαιτα με αρκετά υγρά (ίσως την χρήση ενός ήπιου υπακτικού). Είναι επιθυμητό να καθαρίσει το έντερο από το περιεχόμενό του, ειδικά εάν πάσχετε από δυσκοιλιότητα. Το προηγούμενο βράδυ από την επέμβαση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μπορείτε να φάτε ένα ελαφρύ γεύμα μέχρι νωρίς το βράδυ και να πάρετε με λίγο νερό τα πρωινά σας φάρμακα. Τουλάχιστον 6 ώρες πριν την προγραμματισμένη επέμβαση, όμως, δεν πρέπει να έχετε φάει ούτε πιεί τίποτα.
 • Φαρμακευτική αγωγή: Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε τον χειρουργό σας για την τακτική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε. Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να σταματήσετε κάποια από τα φάρμακά σας (π.χ. ασπιρίνη, αντιπηκτικά γιατί αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας).

Τι θα γίνει αμέσως μετά την επέμβαση;

Το ίδιο απόγευμα μετά την επέμβαση θα είστε σε θέση να σηκωθείτε και να φάτε ένα συνήθως ελαφρύ γεύμα. Την επόμενη μέρα θα πάρετε εξιτήριο και μερικά ήπια παυσίπονα για λίγες μέρες

Όπως προαναφέρθηκε, μετά από μια επέμβαση λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής μπορείτε να επανέλθετε πολύ σύντομα στις συνήθεις δραστηριότητές σας, μέσα σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας.

Τι πρέπει να προσέξω μετά το χειρουργείο;

Αυτό που πρέπει να αποφύγετε είναι η άρση βάρους και έντονη σωματική άσκηση για περίπου 1 μήνα μετά την επέμβαση.

Επίσης, ελάχιστοι ασθενείς μετά από την αφαίρεση χολής αντιμετωπίζουν συμπτώματα όπως:

 • Δυσπεψία
 • Φούσκωμα
 • Διάρροια ή συχνές μαλακές κενώσεις

Εάν εμφανίσετε κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα, θα χρειαστούν κάποιες μεταβολές στη δίαιτά σας για λίγο χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές αυτές θα διαρκέσουν μόνο μέχρι το πεπτικό σας σύστημα να συνηθίσει τη μεταβολή που συνέβη στον οργανισμό σας (την αφαίρεση, δηλαδή, της χοληδόχου κύστεως).

 • Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί για λίγο καιρό να:
 • Αποφύγετε ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη, όπως τον καφέ ή το τσάι.
 • Αποφύγετε φαγητά που επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Κυρίως ό,τι είναι καφτερό ή λιπαρό.
 • Αυξήσετε σταδιακά την πρόσληψη φυτικών ινών. Πολύ καλές πηγές φυτικών ινών είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το ρύζι και τα ζυμαρικά. Ακόμα, το ψωμί ολικής αλέσεως, οι ξηροί καρποί και, τέλος, η βρώμη.

Σημειώνεται πως αυτές οι παρενέργειες μπορεί να κρατήσουν από 1 μέχρι μερικές εβδομάδες μετά το χειρουργείο για την αφαίρεση της χολής.

Επιπλοκές μετά την αφαίρεση χολής

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση χολής χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ασφαλείς και χωρίς επιπλοκές διαδικασίες. Ωστόσο, δεν παύει να είναι μία χειρουργική επέμβαση, οπότε δεν είναι εντελώς απίθανο, σε λίγες περιπτώσεις, να προκύψει οτιδήποτε.

Αν, λοιπόν, μετά την αφαίρεση χολής αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα, συστήνεται να επικοινωνήσετε άμεσα με τον χειρουργό σας ώστε να εξετάσει τι συμβαίνει:

 • Υψηλός πυρετός: Με τον υψηλό πυρετό εννοούμε το 37,8 και πάνω, που είναι πιθανό να συνοδεύεται και από ρίγος.
 • Έντονος πόνος στην κοιλιά: Αν αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα έντονο πόνο στην κοιλιά, ο οποίος δεν φαίνεται να υποχωρεί με τη λήψη ενός συνήθους παυσίπονου, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
 • Έντονη τάση προς έμετο: Στην περίπτωση, επίσης, που υπάρχει έντονη η ανάγκη για έμετο και κατ’ επέκταση αδυνατείτε να φάτε, επικοινωνήστε αμέσως με τον χειρουργό σας για να σας πει τι πρέπει να κάνετε.

Θα υπάρχει πρόβλημα στον οργανισμό μου όταν αφαιρεθεί η χοληδόχος κύστη;

Μετά την αφαίρεση χολής λαπαροσκοπικά δεν έχει καταγραφεί απολύτως κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε μια φυσιολογική ζωή και χωρίς τη χολή σας.

Η χοληδόχος κύστη είναι μεν χρήσιμη αλλά όχι απολύτως απαραίτητη στον οργανισμό, γι’ αυτό και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς καμία ουσιαστική συνέπεια.

Το ήπαρ σας θα συνεχίσει να παράγει κανονικά χολή και να συμβάλει ενεργά στη διαδικασία της πέψης των τροφών, παρά την αφαίρεση.

Επικοινωνήστε με το ιατρείο του γενικού χειρουργού Δημήτρη Γιάλβαλη για να πάρετε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λαπαροσκοπική αφαίρεση χολής. Προγραμματίστε το ραντεβού σας για την απαραίτητη επέμβαση και πραγματοποιήστε την αφαίρεση με απόλυτη ασφάλεια και εγγυημένα αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό