Γενική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση βουβωνοκήλης

Η λαπαροσκοπική τεχνική είναι μία εξαιρετικά ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος, λιγότερο επεμβατική από τις “κλασικές-ανοιχτές”, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους τύπους βουβωνοκήλης.

Βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη αποτελεί τη συχνότερη μορφή κήλης, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά τους άνδρες. Παρουσιάζονται συχνά ως διογκώσεις πάνω από τη βουβωνική χώρα ή στους όρχεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματικές και να εντοπίζονται τυχαία.

Θεραπεία και αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης

Η βουβωνοκήλη, οποιασδήποτε μορφής, είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Οι επικρατέστερες τεχνικές για την αποκατάστασή της μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 βασικές κατηγορίες, που είναι οι:

 • κλασικές ανοικτές επεμβάσεις
 • λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
 • ρομποτικές επεμβάσεις

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση για λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη;

Αρχικά, η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία Ο χειρουργός πραγματοποιεί 3 μικρές τομές (1cm) στην κοιλιά. Η πρώτη τομή γίνεται στον ομφαλό, από όπου περνά η κάμερα του λαπαροσκοπίου και από τις υπόλοιπες περνούν ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία για να γίνει η επέμβαση.

Σκοπός της επέμβασης είναι ο χειρουργός να ξαναβάλει μέσα στην κοιλιά τον σάκο της κήλης και κατόπιν να βάλει ένα μπάλωμα (πλέγμα) στην τρύπα που έμεινε. Με τον τρόπο αυτό θα σφραγιστεί μόνιμα, έτσι ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί η κήλη.

Τύποι λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης

Υπάρχουν 2 τύποι λαπαροσκοπικής τεχνικής αποκατάστασης των βουβωνοκηλών:

 • Διακοιλιακή προπεριτοναική προσπέλαση (TAPP)

Τα εργαλεία μπαίνουν μέσα στην κοιλιά από μια τρύπα που γίνεται αρχικά στον ομφαλό, όπως και σε άλλες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις (π.χ. στη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή). Αφού εισάγουμε αέριο στην κοιλιά, δημιουργείται ένα παράθυρο στο σημείο της κήλης τραβώντας το τοιχωματικό περιτόναιο προς τα πίσω.

Κατόπιν, αφού αναταχθεί ο σάκος, τοποθετείται στην τρύπα το πλέγμα, το οποίο στερεώνεται με μεταλλικά clips και, τέλος, το περιτόναιο επανατοποθετείται στη θέση του, πάνω από το πλέγμα, οπότε το τελευταίο δεν έρχεται σε επαφή με τα εσωτερικά όργανα της κοιλιάς.

 • Εξωπεριτοναική προσπέλαση (TEP) και (e-TEP)

Αυτή είναι η πιο σύγχρονη λαπαροσκοπική τεχνική. Σε αυτή, τα εργαλεία περνούν και πάλι από τον ομφαλό, αλλά δεν μπαίνουν στην κοιλιά. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται ο προπεριτοναικός χώρος, δηλαδή ο χειρουργός δουλεύει έξω από την κοιλιά.

Η τεχνική περιλαμβάνει την είσοδο στον προπεριτοναικό χώρο, κάτω από τον ορθό κοιλιακό μυ, από τον ομφαλό μέχρι και την ηβική σύμφυση (TEP), ενώ στην (e-TEP) αρχικό trocar εργασίας τοποθετείται ελαφρώς ψηλότερα από το επίπεδο του ομφαλού έτσι ώστε να δίνει περισσότερο χώρο για ελευθερία κινήσεων στα υπόλοιπα εργαλεία. Ο χώρος αυτός δημιουργείται σταδιακά με τη χρήση της κάμερας και την είσοδο αερίου (CO2) και είναι εξαιρετικά μικρός. Κατόπιν, αφού αναταχθεί ο σάκος, τοποθετείται το πλέγμα στο σημείο της τρύπας, πάνω από το περιτόναιο και κάτω από τους μυς.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής/ενδοσκοπικής αποκατάστασης (επέμβασης) βουβωνοκήλης;

Τα βασικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επέμβασης για τη βουβωνοκήλη είναι συνοπτικά τα εξής:

 • Λιγότερος πόνος μετά το χειρουργείο.
 • Μικρότερες τομές στην κοιλιά.
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες (1-2 μέρες).
 • Εάν υπάρχουν βουβωνοκήλες και από τις δύο μεριές, είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποκατάστασή τους, χωρίς να χρειάζονται άλλες τομές.

Ο Κος Γιάλβαλης, εξειδικευμένος και πιστοποιημένος λαπαροσκόπος και ρομποτικός χειρουργός,

εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους με σκοπό τη γρήγορη ανάρρωση του εκάστοτε ασθενή,

αλλά και τον εκμηδενισμό της όποιας πιθανότητας επιπλοκών!

Μειονεκτήματα-Αντενδείξεις

Ωστόσο, παρά τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου, υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με τη λαπαροσκοπική εγχείρηση για τη βουβωνοκήλη:

 • Για να πραγματοποιηθεί η κήλη λαπαροσκοπικά δεν μπορεί να αποφευχθεί η γενική αναισθησία (ενώ η ανοικτή μέθοδος γίνεται και με ραχιαία ή τοπική αναισθησία). Συνεπώς, αποκλείονται ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε γενική αναισθησία.
 • Δεν μπορεί να γίνει σε ασθενείς με αιμορροφιλία ή άλλα νοσήματα που προκαλούν αιμορραγία.
 • Η παχυσαρκία αποτελεί σχετική αντένδειξη.
 • Δεν μπορεί να γίνει σε ασθενείς που έχουν εξαιρετικά μεγάλες κήλες ή οσχεοβουβωνοκήλες.
 • Δεν μπορεί να γίνει σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε προστατεκτομή (ειδικά η TEP).
 • Δεν μπορεί να γίνει σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις στην κοιλιά με μεγάλες ουλώδεις τομές, ειδικά κάτω από τον ομφαλό.

Προετοιμασία επέμβασης

Η προετοιμασία για τη σχετική με τη βουβωνοκήλη επέμβαση περιλαμβάνει τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο, όπως συμβαίνει και με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χειρουργείου. Ο χειρουργός σας θα σας υποδείξει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθείτε (αιματολογικές και άλλες) και έπειτα θα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε με το χειρουργείο για τη βουβωνοκήλη.

Επιπλοκές λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης

Μερικές πιθανές επιπλοκές κατά την επέμβαση για τη βουβωνοκήλη και μετεγχειρητικά συμπτώματα που ενδεχομένως παρουσιαστούν είναι τα εξής:

 • Αιμορραγία και φλεγμονή, όπως σε όλες τις επεμβάσεις.
 • Δυσκολία στην ούρηση αμέσως μετά την επέμβαση.
 • Κίνδυνος τραυματισμού της ουροδόχου κύστηςεντέρουνεύρων και αγγείων της περιοχής.
 • Παρουσία αντιδραστικού υγρού (seroma) στον χώρο που βρίσκεται το πλέγμα ή στο όσχεο, το οποίο όμως απορροφάται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από μόνο του.
 • Υποτροπή της κήλης, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 5%.

Μετά την αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση για τη βουβωνοκήλη είναι το τι θα γίνει αμέσως μετά το τέλος της. Μερικές βασικές πληροφορίες για μετά την εγχείρηση είναι οι παρακάτω:

 • Μετά την επέμβαση η κινητοποίηση είναι άμεση.
 • Τις πρώτες ώρες θα χρειαστούν ήπια αναλγητικά, ενώ η σίτησή σας είναι κανονική.
 • Επανεξέταση από τον χειρουργό σας θα γίνει 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση.
 • Εξιτήριο μπορεί να δοθεί το ίδιο απόγευμα ή την επόμενη μέρα.

Βουβωνοκήλη και χρόνος αποκατάστασης

Αναφορικά τώρα με τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά στους κανονικούς σας ρυθμούς, θα πρέπει να ξέρετε πως σε 2-3 μέρες μπορείτε να γυρίσετε στις καθημερινές φυσιολογικές σας δραστηριότητες, αλλά και στην εργασία σας.

Κόστος Επέμβασης Βουβωνοκήλης

Το κόστος οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται, πάντα, από τους εξής βασικούς παράγοντες:

 • τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης
 • τις μέρες νοσηλείας μετά το χειρουργείο
 • τη χρήση ειδικών υλικών (π.χ. πλέγμα)
 • την κλινική
 • το είδος της ασφάλειας υγείας (ιδιωτική ασφάλεια ή δημόσια π.χ. ΕΟΠΥΥ)

Το κόστος εγχείρησης βουβωνοκήλης, εκτός από τα έξοδα της κλινικής, περιλαμβάνει και τις αμοιβές του χειρουργού, των συνεργατών και του αναισθησιολόγου.

Η Ευρωκλινική Αθηνών και οι άλλες συνεργαζόμενες κλινικές μας, έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και με όλα τα κρατικά δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ, ΕΔΟΕΑΠ ή ταμεία τραπεζών, οπότε υπάρχουν οικονομικά πακέτα για την κάλυψη για το κόστος των χειρουργικών επεμβάσεων, των εξόδων της κλινικής για όλη την γκάμα των επεμβάσεων.

Εάν ο ασθενής έχει ιδιωτική ασφάλεια, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο Δρ. Δημήτρης Γιάλβαλης είναι γενικός Χειρουργός και επικεφαλής χειρουργός εξειδικευμένης ομάδας για κήλες. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εκατοντάδες επεμβάσεις βουβωνοκηλών, ομφαλοκήλης, μηροκήλης κ.λπ.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία πραγματοποιείται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διανοίγονται 3 μικρές τομές στο κοιλιακό τοίχωμα. Μέσα από τις τομές διαπερνά το λαπαροσκόπιο (κάμερα) και ειδικά εργαλεία. Ο γενικός χειρουργός τοποθετεί μέσα στην κοιλιά τον σάκο και τοποθετεί μπάλωμα, ούτως ώστε να μην ξαναεμφανιστεί η κήλη.

 

 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μικρότερες τομές
 • Ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης αποκατάστασης, στην περίπτωση ύπαρξης βουβωνοκήλης και στις δύο πλευρές

 

 • Σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε γενική αναισθησία
 • Σε ασθενείς με αιμορροφιλία
 • Σε ασθενείς με υπερβολικό σωματικό βάρος, παχύσαρκοι
 • Σε ασθενείς με μεγάλες κήλες ή οσχεοβουβωνοκήλες
 • Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε προστατεκτομή ή σε πολλαπλές επεμβάσεις στην κοιλιά

Μετά τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση, ο ασθενής θα μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα. Τις πρώτες ώρες ίσως χρειασθεί η λήψη αναλγητικών για την υποχώρηση του πόνου. Η διαμονή στο νοσοκομείο δεν είναι απαραίτητη, καθώς ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του την ίδια κιόλας ημέρα. Τέλος, η επανεξέταση θεωρείται απαραίτητη μετά από 2 εβδομάδες.

 

Το κόστος της επέμβασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Τις μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο
 • Τη χρήση υλικών
 • Την κλινική
 • Την ασφάλεια υγείας σας
 • Αμοιβές χειρουργού και συνεργατών

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό