Γενική Χειρουργική

Κήλες

Τί είναι η κήλη;

Κήλη, είναι η παθολογική εκείνη κατάσταση όπου κάτι προβάλλει μέσα από την κοιλιά μας προς τα έξω. Με απλά λόγια, όταν παρουσιαστεί ένα χαλαρό σηµείο στο κοιλιακό τοίχωµα, τότε η αυξηµένη πίεση στην κοιλιά, θα σπρώξει τα ενδοκοιλιακά όργανα (κυρίως έντερο ή επίπλουν) προς τα έξω διά αυτής της οπής και θα δηµιουργηθεί µια διόγκωση στο δέρµα της κοιλιάς.

Η πιο συχνή θέση εµφάνισης µιας κήλης είναι η κοιλιά. Το κοιλιακό τοίχωµα, που αποτελείται από ισχυρούς µυς και τένοντες, προφυλάσσει και συγκρατεί τα όργανα της κοιλιάς (κυρίως τα έντερα).

Η πιο συχνή θέση εµφάνισης µιας κήλης είναι η κοιλιά. Το κοιλιακό τοίχωµα, που αποτελείται από ισχυρούς µυς και τένοντες, προφυλάσσει και συγκρατεί τα όργανα της κοιλιάς (κυρίως τα έντερα).

Παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η γενετική προδιάθεση, χρόνια δυσκοι- λιότητα, νοσήµατα του αναπνευστικού που συνοδεύονται από χρόνιο βήχα και η παχυσαρκία.

Σε ποια σηµεία της κοιλιάς µπορεί να δηµιουργηθεί κήλη;

Οι κοιλιοκήλες όπως ονοµάζονται µπορεί να εµφανιστούν:

Συµπτώµατα κήλης

Παραδόξως, οι περισσότερες κήλες δεν πονάνε, ιδιαίτερα οι πολύ µεγάλες. Πολλοί όµως ασθενείς επειδή δεν πονάνε, θεωρούν λανθασµένα ότι δεν χρειάζονται χειρουργείο.

Ο πόνος εµφανίζεται στις κήλες, όταν το περιεχόµενό τους αρχίζει να στραγγαλίζεται και τότε χρειάζονται επείγουσα αντιµετώπιση. Άλλα συµπτώµατα, που µπορεί να εµφανιστούν είναι ειλεός ή συνεχή επεισόδια ατελών ειλεών, δυσκοιλιότητα, δυσουρικά ενοχλήµατα, φούσκωµα και γενικά προβλήµατα στην καθηµερινότητα του ασθενούς.

Ο “χρυσός κανόνας” που ισχύει σήµερα είναι, ότι, όταν η κήλη διαγνωσθεί, πρέπει να αποκατασταθεί χειρουργικά το συντοµότερο.

Σύγχρονη αποκατάσταση των κήλων με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ή ρομποτικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό