Γενική Χειρουργική

Κήλη Spiegel

Ο Adriaan van der Spiegel, Βέλγος ανατόμος, ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την ημισεληνοειδή γραμμή στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μια περιοχή που ορίζει τα πλάγια σύνορα της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός και σχηματίζεται από την απονεύρωση του έσω λοξού κοιλιακού μυός. Έτσι, η κήλη που προβάλει δια του ευένδοτου αυτού σημείου (ημισεληνοειδή γραμμή) καλείται κήλη Spiegel.

Είναι σπάνια (0,1% – 2%) όλων των κοιλιοκηλών και εμφανίζεται συνήθως στην 6η-7η δεκαετία της ζωής, με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα.

Το 50% των ασθενών με κήλη Spiegel έχουν ιστορικό προηγηθείσας επέμβασης στην κοιλιά. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι οι ίδιοι όπως και σε όλες τις κοιλιοκήλες (όπως παχυσαρκία, πολλαπλές εγκυμοσύνες κτλ.).

Η διάγνωσή της είναι δύσκολη και το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι ο πόνος.

Οι κήλες αυτές έχουν μικρό αυχένα και έτσι σε ποσοστό 20%-30% χρειάζονται επείγουσα αντιμετώπιση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν διαγιγνώσκεται μια κήλη του Spiegel πρέπει να χειρουργείται άμεσα.

Η χειρουργική αποκατάσταση γίνεται φυσικά με την τοποθέτηση πλέγματος, όπως και στις άλλες κοιλιοκήλες και τα ποσοστά υποτροπών είναι ελάχιστα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό