Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

Περιλαμβάνει την αφαίρεση των λεμφαδένων και του λίπους από το κεντρικό ή τα πλάγια τμήματα του λαιμού (τραχήλου), όταν έχει διαγνωστεί ή υπάρχει ισχυρότατη υποψία ότι περιέχουν μεταστατικές κακοήθεις εστίες.
Οι υποτροπές του καρκίνου θυρεοειδούς ελαχιστοποιούνται, όσο πιο μικρό είναι το επι τις % υπόλλειμα θυρεοειδικού ιστού, που παραμένει.

Ο Δημήτρης Γιάλβαλης, πραγματοποιεί ριζικές επέμβάσεις και πετυχαίνει μικρά υπολείμματα (0-3%), που πρακτικά αυτό σημαίνει ίαση για τον ασθενή. Ως εξειδικευμένος χειρουργός στους ενδοκρινείς αδένες, εφαρμόζει πρωτοποριακές μέθοδους με σκοπό την γρήγορη ανάρρωση εκάστοτε ασθενή αλλά και τον εκμηδενισμό της όποιας πιθανότητας επιπλοκών!
ενδεικτικά περιστατικά
Ο ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχηλου αποτελεί την ογκολογική επέμβαση εκλογής, για την εγχείρηση καρκίνου θυρεοειδή. Συνήθως των ιστολογικών τύπων του θηλώδους και του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς αδένα, που στην πρώτη επέμβαση είναι αυτονόητο ότι συμπληρώνει την ολική θυρεοειδεκτομή.

Οι λεμφαδένες μπορούν να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν προεγχειρητικά με υπέρηχο τραχήλου και εάν είναι ύποπτοι γίνεται επιβεβαίωση με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA).

Διακρίνεται σε:
Image

α. Kεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου (επίπεδο VI)

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου ουσιαστικά πρόκειται για επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής. Επιπρόσθετα με την εκτομή του θυρεοειδούς αδένα, πραγματοποιείται εκτομή όλου του κυτταρολιπώδους ιστού (λεμφαδένων) του κεντρικού διαμερίσματος (επίπεδο VI). Ανατομικά, η περιοχή ορίζεται από τις δύο καρωτίδες αρτηρίες δεξιά και αριστερά, κάτω από την ανώνυμη αρτηρία και πάνω το υοειδές οστούν.

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου περιλαμβάνει την εκτομή των προτραχειακών, προλαρυγγικών και παρατραχειακών λεμφαδένων.

Στόχος φυσικά είναι η επίτευξη του καλύτερου ογκολογικού αποτελέσματος, αλλά ταυτόχρονα η διατήρηση βασικών δομών, όπως το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο και οι παραθυρεοειδείς αδένες.

β. Πλάγιο τροποποιημένο ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου

Πρόκειται για τον καθαρισμό των λεμφαδένων αμφοτέρων των πλαγίων τραχηλικών χωρών. Γίνεται συμπληρωματικά ή και μεμονωμένα (σε κάποιες περιπτώσεις υποτροπών καρκίνου) με τον κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, με την εκτομή του κυτταρολιπώδους ιστού στα δύο πλάγια διαμερίσματα του τραχήλου (επίπεδα II – V).

Αναλυτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα:

Επίπεδο II

Άνω τρίτο των σφαγιτιδικών λεμφαδένων από το υοειδές οστό μέχρι την βάση του κρανίου (στυλοειδής απόφυση).Περιλαμβάνονται όλοι οι λεμφαδένες που εντοπίζονται μπροστά (IIA) και πίσω (IIB) από το παραπληρωματικό νεύρο.

Επίπεδο III

Μέσω τρίτο των σφαγιτιδικών λεμφαδένων, που εντοπίζονται ανάμεσα στον κρικοειδή χόνδρο και το υοειδές οστό.

Επίπεδο IV

Κάτω τρίτο των σφαγιτιδικών λεμφαδένων, που εντοπίζονται ανάμεσα στην κλείδα και τον κρικοειδή χόνδρο.

Επίπεδο V

Λεμφαδένες οπίσθιου τραχηλικού τριγώνου, που εντοπίζονται πίσω από τον στερνοκλειδομαστοειδή μύ, περιλαμβάνοντας τους λεμφαδένες του παραπληρωματικού νεύρου και πάνω από τον κρικοειδή χόνδρο (VA) καθώς και τους υπερκλείδιους, εγκάρσιους τραχηλικούς και κάτω από τον κρικοειδή χόνδρο (VB).

Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτό χειρουργείο, που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό θυρεοειδούς. Η συνεχής διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση σε αυτές τις επεμβάσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, για την ασφαλή και ανεπίπλεκτη έκβαση τους.

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η αναγνώριση, ο ανατομικός διαχωρισμός αλλά και διαφύλαξη διαφόρων σημαντικών δομών του τραχήλου όπως:

α) Κοινών, έσω και έξω καρωτίδων

β) Έσω σφαγιτίδων (αφαιρούνται σε περίπτωση διήθησης)

γ) Μείζονος θωρακικού πόρου αριστερά και ο ελάσσονος δεξιά

δ) Νεύρων: Πνευμονογαστρικό, Φρενικό, Υπογλώσσιο, Βραχιόνιο πλέγμα, Αυχενικό πλέγμα, Παραπληρωματικό.

Επιπλοκές

  1. Κάκωση νεύρων, που ανάλογα από την θέση και το είδος, προκαλεί άλλοτε άλλης βαρύτητας ποικίλες επιπτώσεις στους ασθενείς.

  2. Κάκωση λεμφαγγειακών στελεχών, με δημιουργία λεμφικού συριγγίου (σπάνια).Όταν αποτύχει η συντηρητική της αντιμετώπιση (με δίαιτα), πραγματοποιείται επανεπέμβαση με στόχο την απολίνωση του τρωθέντος λεμφαγγειακού στελέχους.

  3. Κάκωση (ισχαιμία) παραθυρεοειδών αδένων, συχνή αλλά συνήθως παροδική, όπου χρειάζεται η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D στον ασθενή, μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία τους.

Θυρεοειδεκτομή

Παραθυρεοειδεκτομή

Επινεφριδεκτομή

Εξαιρετική δουλειά με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, σχολαστικότητα, επαγγελματισμό και ευγένεια. Ευχαριστώ πολύ για όλα.

επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό

Μιλήστε με τον Χειρουργό

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.