Γενική Χειρουργική

Επιγαστρική κήλη

Η επιγαστρική κήλη είναι μια κοιλιοκήλη η οποία προβάλει δια της λευκής γραμμής (μέση γραμμή κάθετα στην κοιλιά), ανάμεσα στον ομφαλό (κάτω) και την ξιφοειδή απόφυση (πάνω).

Μια υπόθεση υποστηρίζει ότι οι επιγαστρικές κήλες εμφανίζονται πιο συχνά σε ανθρώπους στους οποίους οι απονευρώσεις των κοιλιακών μυών δεν χιάζονται (τριπλά) στο οπίσθιο κυρίως, αλλά και στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα στην μέση γραμμή. Αυτή, μαζί με τους ήδη γνωστούς προαναφερθέντες παράγοντες αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι που θα συμβάλλουν στην κλινική εμφάνιση μιας επιγαστρικής κήλης.

Το 2009 η Ευρωπαική Εταιρία Κήλης (EHS) δημιούργησε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης όλων των κοιλιοκηλών. Οι επιγαστρικές κήλες ανήκουν στις πρωτοπαθείς κήλες, αν δεν έχουν προκληθεί μετά από κάποια τομή (π.χ. μετά από ένα μεγάλο χειρουργείο στην κοιλιά).

Οι επιγαστρικές κήλες κατηγοριοποιούνται με βάση α) την θέση τους και β) το μέγεθος του χάσματος. Έτσι, μια επιγαστρική κήλη θεωρείται μικρή όταν είναι μικρότερη από 2 cm σε διάμετρο, μεσαία όταν είναι μεταξύ 2 και 4 cm και μεγάλη όταν είναι μεγαλύτερη των 4 cm.

Η χειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει είτε την ανοικτή μέθοδο, είτε την λαπαροσκοπική όπου η προσπέλαση γίνεται δια 3-4μικρών οπών και την χρήση ειδικών εργαλείων. Και στις δύο περιπτώσεις, η αποκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση πλέγματος για την ενίσχυση του χάσματος.
Εξαιρετική δουλειά με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, σχολαστικότητα, επαγγελματισμό και ευγένεια. Ευχαριστώ πολύ για όλα.

επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό

Μιλήστε με τον Χειρουργό

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.