Διαφορές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής κηλών

Διαφορές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής

Στις μέρες μας η χειρουργική επιστήμη διαθέτει στη φαρέτρα της πρωτοποριακές μεθόδους που έχουν αντικαταστήσει επιτυχώς την κλασική ανοιχτή μέθοδο. Όλο και περισσότερες παθήσεις αντιμετωπίζονται με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, η οποία εξασφαλίζει στον ασθενή την αμεσότερη δυνατή αποκατάστασή του. Η λαπαροσκοπική μέθοδος ήταν η πρωτοπόρος προσέγγιση για τη χειρουργική κηλών και τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και η ρομποτική χειρουργική. Αν και οι δύο προσεγγίσεις ανήκουν στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, διαφοροποιούνται. Παρά τις διαφορές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής κηλών και οι δύο χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

Λαπαροσκοπική χειρουργική κηλών: Πώς πραγματοποιείται και ποια είναι τα βασικά της πλεονεκτήματα;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κόρον για την αποκατάσταση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος σήμερα. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσα από μικρές τομές (1cm) μέσα από τις οποίες εισέρχονται τα χειρουργικά εργαλεία. Αυτές οι μικρές τομές εξασφαλίζουν την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και την άμεση επιστροφή στην καθημερινότητά του. Επίσης, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να βλέπει το χειρουργικό πεδίο σε μεγέθυνση, μέσω του λαπαροσκοπίου.   

Εκτός από τη γρήγορη ανάρρωση, η λαπαροσκοπική χειρουργική διακρίνεται από μερικά ακόμη πλεονεκτήματα, όπως:

  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Σχεδόν μηδαμινός μετεγχειρητικός πόνος
  • Ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές (π.χ. μετεγχειρητική κήλη, διαπύηση κ.ά.)
  • Προστασία χειρουργικής ομάδας από ιογενείς λοιμώξεις(π.χ. ΑIDS, ηπατίτιδα κ.ά.)
Διαφορές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής

Ρομποτική χειρουργική κηλών: Η επανάσταση στη χειρουργική

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ιατρική τις δύο προηγούμενες δεκαετίες συνέβαλαν στην εμφάνιση της ρομποτικής χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα, όπως προδίδει και το όνομά της η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της κήλης πραγματοποιείται μέσω μιας ρομποτικής κονσόλας. Όμως, συχνά προκαλείται σύγχυση, αφού η πλειοψηφία των ασθενών θεωρεί πως ένα ρομπότ χειρουργεί και όχι ο χειρουργός.

Ο χειρουργός δε βρίσκεται πάνω από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, αλλά μπροστά σε ένα σύστημα απεικόνισης 3D-HD. Βλέποντας το χειρουργικό πεδίο μεγεθυμένο, ο χειρουργός έχει τον έλεγχο των ρομποτικών βραχιόνων. Οι ρομποτικοί βραχίονες με τη σειρά τους μιμούνται τις κινήσεις των χεριών του χειρουργού, εκπονώντας τη χειρουργική επέμβαση. Το μεγάλο πλεονέκτημα των ρομποτικών βραχιόνων είναι ότι μπορούν να εκτελούν τις απαραίτητες κινήσεις με εξαιρετική χειρουργική ακρίβεια, μηδενίζοντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Επίσης, διαθέτουν μεγάλη ευελιξία μέσα στο χειρουργικό πεδίο, αποκαθιστώντας την κήλη με μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή.

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς μετά την επέμβαση είναι ταχεία, έχοντας άμεση επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, εκμηδενίζονται οι πιθανότητες τραυματισμού των γύρω ιστών και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό, αφού οι τομές που πραγματοποιούνται είναι εξαιρετικά μικρές.

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής κηλών;

Μια βασική ομοιότητα των δύο μεθόδων είναι ότι και οι δύο ανήκουν στην κατηγορία των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, και οι δύο πραγματοποιούνται με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, τα οποία χειρουργούν δια μέσω μικρών τομών.

Η βασικότερη διαφορά των παραπάνω μεθόδων αποκατάστασης κηλών είναι η ακρίβεια που παρέχει στον χειρουργό η ρομποτική μέθοδος. Έτσι, η ρομποτική χειρουργική φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της λαπαροσκοπικής, αφού εξασφαλίζει την εκτέλεση κινήσεων με εξαιρετική ακρίβεια, εκμηδενίζοντας την οποιαδήποτε πιθανότητα λάθους του ανθρώπινου χεριού.

Επίσης, οι κήλες που μπορούν να αποκατασταθούν με τη ρομποτική χειρουργική είναι οι βουβωνοκήλες, οι κοιλιοκήλες, καθώς και οι σύνθετες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος (μετεγχειρητικές ή πολλαπλές). Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι πολλά είδη κήλης μπορούν να αντιμετωπιστούν ρομποτικά, όχι όμως όλα.

Η ρομποτική χειρουργική κηλών αποτελεί όντως μια επανάσταση στην Ιατρική. Η εφαρμογή της εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον ασθενή. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο άρτιος χειρισμός της ρομποτικής κονσόλας θα πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο χειρουργό. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του χειρουργού είναι βαρύνουσας σημασίας για τον χειρισμό του ρομποτικού συστήματος και για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης.

Ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιάλβαλης έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πολλές επεμβάσεις λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κηλών κοιλιακού τοιχώματος με την σύγχρονη τεχνική e-TEP / e-TEP RS. Επίσης,  ακολουθώντας τις ιατρικές εξελίξεις το 2016 πιστοποιήθηκε στην χρήση της Ρομποτικής κονσόλας Da Vinci S, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2021 στην χρήση της τελευταίας γενιάς Ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi, από το ORSI academy στο Βέλγιο. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας για να σας υποδείξει ο κος Γιάλβαλης την κατάλληλη χειρουργική μέθοδο αποκατάστασης της κήλης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας περιστατικό