Τι είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική;

Categories
Αρθρα
Εμφανίσεις: 836

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σημαίνει με απλά λόγια μια ή περισσότερες μικρές τομές (1cm), αντί για μια μεγάλη τομή.

Δια των τομών αυτών εισέρχονται ειδικοί κυλινδρικοί σωλήνες (trocar), τα οποία διαθέτουν βαλβίδα συγκράτησης του ενδοπεριτοναικού αερίου και ταυτόχρονα επιτρέπουν την δίοδο δια αυτών διαφόρων λεπτών μακρών ειδικών εργαλείων καθώς και της κάμερας. Ο χειρουργός, αφού διοχετεύσει αέριο στην κοιλιά και αυτή διαταθεί (φουσκώσει), σαν ένα μπαλόνι, τότε δημιουργείται ο κατάλληλος χώρος για να πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε επέμβαση.

Εισέρχεται αρχικά η κάμερα υψηλής ευκρίνειας και μεγέθυνσης (σαν τηλεσκόπιο), η οποία διαθέτει και τον κατάλληλο φωτισμό και ο χειρουργός διενεργεί την επέμβαση παρακολουθώντας την εικόνα της κάμερας σε μια τηλεόραση. Όταν η κάμερα χρησιμοποιείται για επεμβάσεις στην κοιλιά, τότε η επέμβαση καλείται Λαπαροσκόπηση.

Όταν χρησιμοποιείται στον Θώρακα, τότε καλείται Θωρακοσκόπηση και όταν είναι σε μια άρθρωση (π.χ. γόνατο) Αρθροσκόπηση.

λαπαροσκοπικη χειρουργικη