Γαστρορραγία

Categories
Αρθρα
Εμφανίσεις: 871

Τι ορίζεται ως γαστρορραγία;

Ως γαστρορραγία ορίζεται η απώλεια αίματος από το ανώτερο πεπτικό που περιλαμβάνει τον οισοφάγο, το στομάχι και τον δωδεκαδάκτυλο. Η γαστρορραγία χαρακτηρίζεται ως μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του ασθενούς.  Η αντιμετώπισή αποτελεί πρόκληση για την ιατρική κοινότητα, καθώς συνδέεται με υψηλά ποσοστά θνητότητας.

Ποια είναι τα αίτια πρόκλησης της γαστρορραγίας;

Η πιο συνηθισμένη αιτία πρόκλησης της γαστρορραγίας είναι τα πεπτικά έλκη που ενδέχεται να εντοπίζονται στο στομάχι ή στον δωδεκαδάκτυλο. Τα έλκη στομάχου ενδέχεται να προκληθούν από κάποια λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ή από συγκεκριμένα φάρμακα. Τα φάρμακα που έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση ελκών είναι η ασπιρίνη και τα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ).

Επίσης, η εκδήλωση γαστρορραγίας ενδέχεται να οφείλεται σε παράγοντες όπως:

 • Αιμορραγική γαστρίτιδα
 • Οισοφαγίτιδα
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Κιρσοί οισοφάγου
 • Σύνδρομο Mallory – Weiss

Το άγχος, η κακή διατροφή και το κάπνισμα είναι παράγοντες που έχουν κατηγορηθεί για την πρόκληση γαστρορραγίας, όχι όμως μεμονωμένα, αλλά συνδυαστικά με κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η γαστρορραγία;

Τα συμπτώματα της γαστρορραγίας συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά. Σε αρχικά στάδια η γαστρορραγία δεν εκδηλώνει καθόλου συμπτώματα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται και γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή, όταν πια η απώλεια αίματος είναι μεγάλη. Ειδικότερα, τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται η γαστρορραγία είναι τα κάτωθι:

 • Αιματέμεση: εμετός ανοικτού κόκκινου ή καφέ χρώματος. Πρόκειται για το πιο συχνό σύμπτωμα της γαστρορραγίας και το χρώμα του αίματος που αποβάλλεται υποδηλώνει τον χρόνο που παρέμεινε στο στομάχι και την έκταση της αιμορραγίας. Το καφετί χρώμα υποδηλώνει ότι η έκτασή της είναι μικρή και ότι το αίμα έχει παραμείνει στο στομάχι για αρκετό χρονικό διάστημα, αποκτώντας έτσι το χρώμα αυτό.
 • Μέλαινα κένωση: δύσοσμα κόπρανα έντονου μαύρου χρώματος. Το συγκεκριμένο σύμπτωμα υποδηλώνει ότι η απώλεια αίματος είναι μεγαλύτερη από 60 ml αίματος.
 • Αιματοχεσία: η αιματοχεσία χαρακτηρίζεται από την αποβολή έντονου ζωηρού κόκκινου χρώματος κατά την κένωση. Το συγκεκριμένο σύμπτωμα υποδηλώνει ότι η γαστρορραγία εκδηλώνεται στο κατώτερο πεπτικό.
 • Άδηλη αιμορραγία: σε αυτή την περίπτωση η αιμορραγία δεν είναι φανερή και  εκδηλώνεται μόνο με ειδικό τεστ κοπράνων.
 • Κοιλιακές κράμπες: o πόνος στην περιοχή του στομάχου ενδέχεται να εκδηλώνεται ως έντονο σφίξιμο. Επίσης, ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα καύσου.

Μεταξύ άλλων ένας ασθενής με γαστρορραγία ενδέχεται να εκδηλώσει δυσκολία στην αναπνοή, ζαλάδα και πόνο στο στήθος. Εάν η απώλεια αίματος είναι μεγάλη, ο ασθενής μπορεί να εκδηλώσει συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, πτώση αρτηριακής πίεσης και έντονη εφίδρωση.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα συμπτώματα, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση της γαστρορραγίας πραγματοποιείται με τη διαγνωστική εξέταση της γαστροσκόπησης. Τα αποτελέσματα της γαστροσκόπησης δίνουν περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια πρόκλησής της και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό πλάνο που θα ακολουθηθεί.

Γαστρορραγία & Θεραπεία

Η θεραπεία της γαστρορραγίας εξαρτάται κυρίως από την αιτία πρόκλησής της. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή. Εάν έχει προκληθεί εξαιτίας κάποιας γαστρίτιδας ή από κάποια λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, τότε χορηγούνται ειδικά αντιβιοτικά και φάρμακα που αναστέλλουν την έκκριση των γαστρικών οξέων.

Σε περιπτώσεις που η γαστρορραγία είναι έντονη και ο ασθενής βρίσκεται σε σοκ απαιτείται η άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Η χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών είναι απαραίτητη και σε μερικές περιπτώσεις είναι αναγκαία και η μετάγγιση αίματος.

Στη συνέχεια, μέσω ενδοσκοπικών τεχνικών επιτυγχάνεται ενδοσκοπική αιμόσταση, σταματώντας έτσι την αιμορραγία. Η ενδοσκοπική αιμόσταση επιτυγχάνεται μέσω ενέσεων διαλυμάτων,  χορήγησης τοπικών αιμοστατικών ουσιών και με μηχανικές μεδόθους(π.χ. αιμοστατικοί βρόγχοι, ελαστικοί δακτύλιοι κ.ά.).  Εάν η αιμορραγία έχει επεκταθεί, τότε η χειρουργική επέμβαση είναι μονόδρομος, αφού δεν μπορεί να επιτευχθεί ενδοσκοπικά η αιμόσταση.

Συμβουλευτείτε τον Γενικό Χειρουργό Δημήτριο Γιάλβαλη σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές της γαστρορραγίας. Ο ιατρός έχει αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις γαστρορραγίας, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες θεραπείες. Εάν εμφανίζετε συμπτώματα που υποδηλώνουν γαστρορραγία,  επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Η γαστρορραγία είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που χρήζει άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης. Εάν η απώλεια αίματος είναι μεγάλη, τότε η γαστρορραγία μπορεί να αποβεί μοιραία ακόμη και για τη ζωή του ασθενούς.

Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν γαστρορραγία είναι τα κάτωθι:

 • Έλκη στομάχου
 • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
 • Ασπιρίνη
 • Αιμορραγική γαστρίτιδα
 • Οισοφαγίτιδα
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Κιρσοί οισοφάγου
 • Σύνδρομο Mallory – Weiss

Τα συμπτώματα της γαστρίτιδας δεν εμφανίζονται αμέσως μετά την εκδήλωσή της, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, η γαστρίτιδα εκδηλώνεται με τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Μέλαινα κένωση
 • Αιματοχεσία
 • Αιματέμεση
 • Κοιλιακές κράμπες
 • Άδηλη αιμορραγία

Η διάγνωση της γαστρορραγίας πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης της γαστροσκόπησης.

Η θεραπεία για την αντιμετώπιση της γαστρορραγίας εξαρτάται από τα αίτια πρόκλησής της και μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει αντιβιοτικά και ειδικά φάρμακα που αναστέλλουν την παραγωγή των οξέων του στομάχου. Σε άλλες περιπτώσεις ασθενών η θεραπεία περιλαμβάνει σε αρχικό στάδιο νοσηλεία και στη συνέχεια διακοπή της αιμορραγίας ενδοσκοπικά. Τέλος, σε περιστατικά εκτεταμένης γαστρορραγίας, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη μοναδική θεραπεία.