Ανοιχτή κλασσική επέμβαση ή σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές;

Categories
Αρθρα
Εμφανίσεις: 786

Οι ανοικτές επεμβάσεις πλέον είναι λιγότερο συνηθισμένες σε σχέση με το παρελθόν λόγω της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας και δη των τεχνικών “ελάχιστης επεμβατικότητας”, όπου τα πάντα γίνονται μέσα από ελάχιστες τομές ή/και καμία τομή.

Σε αυτές τις επεμβάσεις οι τομές μπορεί να είναι ακόμη και ελάχιστων χιλιοστών ενώ με τη χρήση των κατάλληλων οπτικών μέσων, ο χειρουργός παρακολουθεί πλέον τις διαδικασίες μέσα από μια μεγάλη οθόνη σαν να παίζει ένα video game υψηλών απαιτήσεων.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου η κλασσική ανοιχτή επέμβαση προτιμάται έναντι κάποιας άλλης τεχνικής.

Τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας έναντι ανοικτών επεμβάσεων

Καθώς περνούν τα χρόνια, ολοένα και περισσότερα είδη επεμβάσεων πραγματοποιούνται με σύγχρονες τεχνικές λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής χειρουργικής. Ο όρος όμως “ελάχιστη επεμβατικότητα” είναι αρκετά ευρύς και μπορεί να σημαίνει είτε ότι η τομή είναι μικρότερη σε σχέση με τη συνηθισμένη ή ότι δεν πραγματοποιείται καμία τομή ανάλογα της εφαρμοζόμενης τεχνικής.

Όταν ο χειρουργός είναι έμπειρος αρκετά και η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, η τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας σχεδόν πάντα προτιμάται μιας και προσφέρει μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης, χρόνο ανάρρωσης, μείωση κόστους και αντίστοιχα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, μπορεί να ξεκινήσουμε με μία σύγχρονη τεχνική και στη συνέχεια βάσει ευρημάτων ο χειρουργός να χρειαστεί να κάνει μεγαλύτερη τομή για περισσότερη ευελιξία και καλύτερη διαχείριση περιστατικού.

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα ανοιχτών επεμβάσεων

Η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση έχει μειωθεί λόγω των νέων τεχνολογιών που καθιστούν πολύ πιο εύκολο να αποφευχθούν μεγάλες τομές και οι κίνδυνοι που τους συνοδεύουν. Για παράδειγμα, με μια ανοιχτή προσέγγιση, η τομή για μια τυπική σκωληκοειδεκτομή έχει μήκος περίπου 4 ίντσες.

Αλλά σύμφωνα με την Αμερικάνικη Εταιρεία Ενδοσκοπικών Χειρουργών, “στη λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή, συνήθως, οι χειρουργοί λειτουργούν μέσω 3 μικρών τομών (κάθε 1/4 έως 1/2 ίντσας) παρακολουθώντας μια μεγενθυμένη εικόνα των εσωτερικών οργάνων του ασθενούς σε μια οθόνη τηλεόρασης”. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος αποκατάστασης είναι ταχύτερος και ο πόνος μειώνεται συχνά.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση είναι ξεπερασμένη, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται όπως για παράδειγμα όταν:

  • η διόρθωση του προβλήματος απλά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χρησιμοποιώντας ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
  • μόνο η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση παρέχει τις οπτικές πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη αφαίρεση ιστών ή την ακριβή διάγνωση μιας πάθησης
  • ορισμένοι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων απαιτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερες περιοχές προκειμένου να εισαχθούν υλικά όπως στην περίπτωση διόρθωσης ανευρύσματος της αορτής, όταν η ανατομία ενός ασθενούς δεν επιτρέπει την τοποθέτηση στεντ.

Σύμφωνα με μελέτες, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι της ανοικτής χειρουργικής με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι επεμβάσεις ελάχιστης επεμβατικότητας σίγουρα μειώνουν το χρόνο ανάρρωσης του ασθενή, ελαχιστοποιούν το κόστος κ.ο.κ. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μόνο η ανοιχτή κλασσική μέθοδος θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα!

Για αυτό η επιλογή της τελικής μεθόδου επέμβασης θα πρέπει να καθορίζεται από τον ίδιο τον χειρουργό βάσει των κλινικών χαρακτηριστικών του περιστατικού σας και την εμπειρία και τεχνογνωσία του επί του αντικειμένου.

Η χειρουργική ομάδα μου, υιοθετεί όλες τις τεχνικές σύγχρονης χειρουργικής προσέγγισης (π.χ. eTEP, TAPP ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για κήλες, κλασσική λαπαροσκοπική χειρουργική, ρομποτική χειρουργική) και πολλές φορές μάλιστα, προς όφελος αποκλειστικά της υγείας του ίδιου του ασθενή, προσπαθώ μαζί με τους συνεργάτες μου ακόμη και σε δύσκολα περιστατικά να συνδυάζω τεχνικές που θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε επίσης εδώ