Πως επιλέγω έναν έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων;

Η χειρουργική ενδοκρινών αδένων εδώ και δεκαετίες αποτελεί υπο-εξειδίκευση της Γενικής Χειρουργικής, δηλαδή απαιτεί την μετεκπαίδευση ειδικευμένων Χειρουργών, σε συγκεκριμένα κέντρα αριστείας του εξωτερικού που διαχειρίζονται και χειρουργούν μεγάλο όγκο, αποκλειστικά ασθενών με ενδοκρινικές παθήσεις. Η χειρουργική ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει επεμβάσεις για όλες τις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του Θυρεοειδούς αδένα, όζοι θυρεοειδούς, των Παραθυρεοειδών…